Goor voor Goorenaren

Tags

, , , ,

Onlangs begon de stadsraad Goor (een zelfbenoemde niet-democratische beweging) een campagne om meer Goorse kandidaten in de gemeenteraad te krijgen. De oproep was nieuws.

Procentueel gezien is Goor ondervertegenwoordigd. Klopt. Is dat erg? Volgens de stadsraad wel. Goor voelt zich achtergesteld bij andere kernen in de gemeente. Wat niet hardop gezegd wordt, maar wat wordt bedoeld: Het CDA zorgt beter voor zijn eigen achterban (Ambt Delden) dan voor de grootste kern (Goor).

Is de oplossing meer Goorenaren? Volgens mij niet. In een democratie gaat het om de ideeën, de plannen, de daden. Niet om de woonplaats van de kandidaat. Als je wil dat Goor de enige plek is die van belang is, richt een eigen partij op en stel je verkiesbaar. Maar corrigeer niet de ene fout met de andere. Het tegengaan van clientelisme is een goed streven. We wonen niet in Limburg of in Italië. Maar deze campagne is precies doen wat je de ander verwijt. Nutteloos dus.

Een extra Goorse CDA’er lost het probleem niet op. Een extra Goorse GroenLinkser betekent niet automatisch dat Goor meer aandacht/geld/voorzieningen krijgt. Kies voor iemand omdat zijn of haar ideeën kloppen. Omdat jij denkt dat hij/zij een aanwinst zal zijn voor de gemeenteraad. Omdat het over vier jaar beter gaat dan nu met die specifieke persoon. Niet om de plek waar zijn/haar huis staat.

Themaweek 53: Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Advertenties

Denkend aan de toekomst

Tags

, , ,

Op de site van GroenLinks Hof van Twente is het hele verkiezingsprogramma te vinden. Een paar citaten:

Uit het voorwoord: “Daarom kiest GroenLinks voor een gemeente waar iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Waar we armoede en schuldproblemen aanpakken. Voor een gemeente met betaalbare en goed geïsoleerde huizen, schone lucht, en leefbare wijken. En voor een gemeente waar we niet tegen elkaar schreeuwen, maar met elkaar praten.”

Eerlijk delen: “In onze welvarende samenleving mag ‘echte‘ armoede, leven beneden het bestaansminimum, niet voorkomen. Dat is niet alleen een kwestie van een minimuminkomen. Ook de uitgavenkant kan, door een stapeling van kosten, bijdragen aan een onhoudbare en onaanvaardbare leefsituatie. Sociaal isolement is één van de gevolgen, met name kinderen worden hiervan de dupe. Een ‘zorgzame’ samenleving laat dat niet gebeuren.”

Duurzaam voor elkaar zorgen: “Onze inwoners blijven langer gezond en winnen aan kwaliteit van leven door het bevorderen van gezondheid (preventie), door het creëren van een goede toegankelijkheid (laagdrempelig, vroegtijdige signalering) en door een samenhangende aanpak (in de eigen omgeving, door zo nodig professionals).”

Verduurzaming en een schone economie: “Duurzaamheid raakt ons allemaal. We kunnen niet doorgaan met het uitputten van onze aarde, uitbuiten van ontwikkelingslanden door geen eerlijke prijs te betalen, onze aarde te zwaar te belasten met verontreiniging van grond, water en lucht. We onderschrijven het ingezette beleid van de gemeente: klimaatneutraal, nul- emissie CO2, gesloten kringlopen, kortom circulaire economie en verduurzaming in brede zin. We voegen daar het doel ‘fairtrade gemeente’ aan toe. Deze inspanningen zijn we verplicht aan onze mede wereldbewoners en aan onze kindskinderen. We vinden het niet meer dan ‘normaal’ om geen misbruik te maken van anderen, om het aards bezit niet meer dan evenredig op te souperen, om ons ‘huis’ niet te bezoedelen en om de gevolgen van ons handelen niet ten laste te laten komen van degenen die deze wereld na ons zullen bewonen. Verduurzaming is dan ook noodzaak vanuit vier gezichtspunten: economisch, sociaal, klimaat en ethisch.”

De inwoner centraal: “De overheid dient een beter luisterend vermogen aan de dag te leggen en niet als obstakel de burger te ontmoedigen bij initiatieven door bij voorbeeld zelf met voorstellen te komen. GroenLinks is een warm voorstander van dit soort burgerinitiatieven en zet zich in om belemmeringen, zoals overbodige regels, onnodige ambtelijke bemoeienis, complexe verordeningen op te heffen.”

Themaweek 53: Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Sleepwetreferendum

Tags

, , , , ,

Omdat we op de 21e toch naar de stembus gaan, krijgen we meteen ook nog een referendum voor de kiezen. Ik heb hier al eerder over geblogd, ik ben namelijk tegen referenda.

Dit referendum gaat over de zogenaamde sleepwet. Meer dan 400.000 handtekeningen om dit referendum te houden. Overigens is in de tussentijd door de Tweede Kamer besloten dat het referendum wordt afgeschaft. Vreemd genoeg door een D66 minister, de partij die al 52 jaar voor meer directe democratie strijdt en nu een van haar eigen kroonjuwelen weggooit.

Voor mij een dilemma. Ik ben namelijk zowel tegen de sleepwet als tegen een referendum. Moet ik dan tegen stemmen of niet stemmen?

Hoe dan ook, voor stemadvies volg ik Amnesty International, die meer dan duidelijk uitlegt waarom deze wet een gedrocht is.

Themaweek 53: Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op de lijst

Tags

, , , ,

Natuurlijk sta ik, net als vier jaar geleden, weer op de lijst van GroenLinks. Ik heb op dit blog in het verleden al geregeld geschreven over deze partij. Niet altijd positief, maar zonder twijfel altijd uit betrokkenheid. Het is mijn partij. In mijn beleving de enige partij die doorheeft dat we de aarde lenen van onze (klein)kinderen, beter achter moeten laten dan dat we hebben gekregen, maar tegelijkertijd oog heeft voor de zwakkeren in de samenleving, waar solidariteit geen vies woord is en als eerste doorhad dat eeuwige groei onmogelijk is.

GroenLinks is een partij die keuzes durft te maken, een partij die de wereld beter wil maken. Progressief. Welzijn is belangrijker dan welvaart. Solidariteit houdt niet op bij de gemeentegrens of bij de landsgrens. Een partij met vele goede politici. Mijn partij dus.

Themaweek 53: Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Linkse samenwerking

Tags

, , ,

Een jaar of twee geleden waren er de eerste oriënterende gesprekken. Afgelopen jaar zaten we geregeld bij elkaar. En al snel bleek dat er lokaal erg weinig verschillen zitten tussen de drie linkse partijen. We kozen een aantal thema’s, daar kwam er nog een bij en we formeerden standpunten. Dit bleek goed te werken, voordat we het wisten waren we het eens, hoefden we het alleen nog maar duidelijk te verwoorden.

Uiteindelijk beschreven we zeven thema’s: burgerparticipatie, zorg, (kinder)armoede, agrarisch ondernemen, verduurzaming van de Hof, vluchtelingenbeleid en kunst en cultuur. De thema’s die belangrijk zijn in de Hof van Twente. De thema’s waarover het zou moeten gaan de komende jaren. Gezamenlijk werden ze een manifest, een politiek pamflet, een basis voor de verkiezingsprogramma’s van de drie partijen.

Op een warme zomeravond werd het programma gepresenteerd in het gemeentehuis, cabaretier André Manuel praatte het geheel aan elkaar. GPS was een feit.

Ik sta nog steeds achter dit manifest, waar ik zelf een kleine bijdrage aan heb mogen leveren namens GroenLinks. De verkiezingen komen er aan. Door allerlei redenen doen de drie progressieve partijen apart mee aan deze gemeenteraadsverkiezingen, maar het manifest staat. Duidelijke goede en sociale standpunten die door alle drie de linkse partijen worden onderschreven. Op naar een sociale, duurzame Hof van Twente!

 

Themaweek 53: Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Vier jaar geleden

Tags

, , ,

Om het geheugen even op te frissen: Vier jaar geleden was ik zwaar teleurgesteld in de uitslag van de vorige verkiezingen: Blogje

Voor het eerst stond ik op de lijst, weliswaar onverkiesbaar, maar vol overtuiging dat we een goed programma hadden en een nog betere lijsttrekker. De voorbereiding was kort, achteraf misschien wel te kort. We kwamen ruim 100 stemmen te kort, ondanks dat ik er persoonlijk 74 had, veel meer dan ik had verwacht.

Ik schrok van de vele stemmen op politici die de jaren er voor zwak voor de dag kwamen. Ik schrok van de invloed van de landelijke partijen op de lokale uitslag. Kortom, ik was teleurgesteld.

Themaweek 53: Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Stemwijzers

Tags

, , , ,

Sinds een dik decennium hoort het er bij. Sinds de vorige verkiezingen zijn ze ook op lokaal niveau beschikbaar. Stemwijzers.

Het is een oplossing voor twijfelaars. Een snelle keuze voor degenen (velen) die geen zin of tijd hebben om alle programma’s door te lezen. Een indicatie voor de peilers. Maar geen bindend stemadvies. Op basis van een aantal stellingen wordt gekeken welke partij het dichtst bij de invuller staat. Dit is niet meer dan een idee, daar kun je zelf mee doen wat je wil.

Ook beschikbaar in mijn gemeente: Hof van Twente

Succes met het maken van je keuze!

Themaweek 53: Gemeenteraadsverkiezingen 2018

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Tags

, , ,

Democratie is niet vanzelfsprekend, ook al lijkt dat soms wel zo. In vele landen is er geen of een gemankeerde democratie. In Nederland zijn er ook vele partijen waar ik het mee oneens ben, die ondemocratische ideeën hebben. Maar dat is het mooie van Nederland, je mag die ideeën hebben.

Over een dikke week mag er weer gestemd worden. De gemeenteraad is aan verversing toe, u mag zelf bepalen wie er de komende vier jaar namens u meepraat op lokaal niveau. Het niveau waarop beslissingen vallen die uw leven rechtstreeks beïnvloeden.

De kiesraad heeft een goede informatieve website. De komende week ook op dit blog, de voorlopig laatste themaweek.

 

Themaweek 53: Gemeenteraadsverkiezingen 2018

De Rijdende Rechter 061

Tags

, , ,

Ook ik ben geen heilig boontje. Ik fiets wel eens zonder licht. Maar ik erger me steeds vaker aan medeweggebruikers die asociaal gedrag vertonen en daar mee wegkomen. U kent het allemaal. Slingerend rijden omdat je geen hands free hebt. Inhalen waar het echt niet kan. Parkeren waar velen er last van hebben. Tijd voor actie. De rijdende rechter begint daarmee, rapporteert over asociale weggebruikers en bedenkt een alternatieve straf. Een officiële straf zal er wel niet inzitten.

 

Datum: 9-10-2017

Tijd: 11.25 uur

Plaats: Autobaan net na Dortmund richting Kassel

Dader: BMW (HER-TS-528)

Situatie:
We negeren de navigatie. Dom. Er blijkt een reden te zijn dat we anders hadden moeten rijden. File. Complete stilstand.

Na een paar minuten hebben we het door. Zet de auto maar aan de kant, voorlopig schieten we niet op. Ruimte in het midden, er zal hulp langs moeten kunnen.

Inderdaad komt die even later aan, we zien de zwaailichten tussen de auto’s door, even later is de reddingsdienst vlak bij ons. Kort erachter rijdt de BMW. Bij Mr.Bean was het grappig. Nu is het gewoon asociaal.

Hij rijdt mee tot de volgende vrachtwagen, twijfelt even, blijft staan, maar rijdt een halve minuut later weer verder door het midden. Iedereen wacht, hij niet.

Als ik een kwartiertje later een wandeling maak, zie ik hem een paar honderd meter verderop stil staan. Hij heeft niet het lef gehad om de hele rit mee te rijden. Maar zonder enige twijfel heeft hij kilometers stilstaande auto’s ingehaald. Boven de wet?
Straf: Geen alternatieve straf, hier kan ik erg slecht tegen. Levenslange rijontzegging lijkt mij passend.

Themaweek 52: Fotooo

Flower Power in Goor

Tags

, , , , ,

Flower power in Goor, ook mijn clubje deed mee. De foto is niet zo best, maar velen zijn goed herkenbaar. Henk Scholte in ’t Hoff, Bert Morrenhof en Wim ten Zende mochten met gitaar op de foto. Naar mijn weten speelt geen van hen. Papa kijkt niet vrolijk. Was het het shirt? De foto? Of gewoon toeval?

Mooi is dat tante Betsy ook nog op de tribune zit. Zelf kan ik me niet herinneren dat ze daar zat, maar menigeen heeft me verteld over haar haviksogen op dezelfde plek. Niemand kwam ongezien de tribune op, een dubbeltje zitgeld inde ze voor de club.

De jeugdspelers herken ik niet, ze moeten toch wel een decennium ouder zijn dan ik.

Themaweek 52: Fotooo

Kleedkamerhoekje

Tags

, , , , ,

Vele uren zat ik op zaterdagochtend in het hoekje van de kleedkamer. Ze zat op gym. Eerst de groep van 9 uur, toen om kwart voor 10, uiteindelijk om half een pas. Elke keer een groep verder. Al snel besloot ik dat heen en weer karren weinig zin had. Snel boodschappen doen lukt op zaterdag ook niet. Dus besloot ik om van de nood een deugd te maken. Boek mee. Elke week een uurtje lekker lezen. Nu ja, bijna een uurtje. De vorige groep moest eerst weg, vooral beppende moeders deden daar soms flink lang over. En een dik half uur later kwamen de eersten van de daaropvolgende groep al weer.

Maar toch, in dat hoekje, net als bij de voetbal, las ik elke week zo’n drie kwartier verder in het boek dat ik die ochtend uit de kast pakte. Of van het nachtkastje. Of naast de wc. Een enkele keer via de E-reader. Vier, vijf jaar lang, veertig zaterdagen, waarvan ik bijna altijd daar zat. Duizenden bladzijden heb ik er gelezen.

En toen ging ze op hockey. Een tijdje konden beide sporten naast elkaar, maar na een uitwedstrijd haasten om nog even te kunnen gymmen, het werd steeds lastiger. De laatste keer vorig jaar besloot ik deze foto te maken. Even een plek vastleggen. Een moment in je leven. Ze wordt weer groter. Het kleine meisje van de gym bestaat niet meer.

Themaweek 52: Fotooo