Conservatieve gemeente

Tags

, , ,

Helemaal zeker weet ik het niet, maar bij de meer dan 300 gemeentes waar deze week gestemd is, heb ik geen gemeente gevonden waar de raad-samenstelling gelijk is gebleven. In een aantal (Opsterland, Appingedam) veranderde er een enkele zetel. De Hof van Twente is ook zo’n gemeente.

25 zetels te vergeven. 24 daarvan blijven bij dezelfde partij. Slechts 1 enkele wijziging. 4% van de zetels dus. Het is niet te geloven. Op het platteland gaan veranderingen langzamer, dat is mij bekend. Maar we liggen toch niet in een Bermuda driehoek waar alles hetzelfde blijft?

De wereld verandert, de mensen veranderen, nieuwe inzichten, nieuwe ideeën, maar in de Hof van Twente blijft bijna alles gelijk. Je mag als wethouder fouten maken, je mag als partij de raad buitenspel zetten, je kunt doen wat je wil, de stemmers trekken er zich niets van aan, gewoon weer dezelfde partij stemmen. Ik snap het niet.

Waarom wel klagen over de gemeente, maar als je mening gevraagd wordt, geef je niet thuis? Over vier jaar een nieuwe kans…

Gelukkig betekent de enige wijziging dat mijn partij de komende vier jaar mag meepraten. Ook al is het dan maar voor 4%.

Themaweek 53: Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Advertenties

Blij én teleurgesteld

Tags

, , , ,

Natuurlijk ben ik blij dat we als GroenLinks eindelijk de stap naar de raad hebben weten te maken, maar als ik de hele uitslag zie, ben ik ook teleurgesteld. 24 van de 25 zetels blijven gelijk. Zijn we echt zo conservatief in de Hof dat het niet uitmaakt wat je doet, wat je vindt, wat je wil, maar dat we automatisch op dezelfde partij stemmen?

Blij met de uitslagen van GroenLinks in diverse steden, maar teleurgesteld dat de Hof daar nauwelijks bij aanhaakt. Procentueel gezien scoren we slechter dan tijdens de Tweede Kamerverkiezingen.

Blij dat er een redelijke opkomst was, maar teleurgesteld dat de campagne ‘Stem Goor’ ook een succes werd. Goede mensen bij andere partijen zijn gepasseerd door Goorenaren die profiteren van de campagne van de stadsraad. En o ironie, de aanvoerder van de campagne werd zelf ook verkozen…

Gemengde gevoelens…

Themaweek 53: Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Uitslag verkiezingen

Tags

, , , ,

Gisteravond zijn de stemmen geteld. Ik was er niet bij. Best vreemd. Wel op de lijst, maar niet in het land. Het is ook een van de redenen dat ik heb gekozen voor een plek relatief laag op de lijst. Voor mijn werk mag ik geregeld op pad. De afgelopen dagen zat ik in Oostenrijk, een nieuw project waar ik misschien in de toekomst nog wel eens een blogje aan zal wijden.

Hopelijk heeft mijn partij een aantal zetels binnengehaald. Hopelijk hebben de drie linkse partijen samen een flink aantal zetels gewonnen. Vandaag zal het wel allemaal precies bekend worden.

 

Themaweek 53: Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Stem! Echt!

Tags

, , ,

Op dit blog heb ik al vaker opgeroepen om te gaan stemmen. Iets nieuws vertel ik dus niet.

In 2014 stond ik zelf voor het eerst op de lijst. Ga stemmen. Vorig jaar mochten we stemmen voor de Tweede Kamer.

Op de site van de gemeente staat veel informatie. Zelfs burgemeester Nauta wil dat je komt.

Al anderhalve week staan er op deze site blogjes over de gemeenteraadsverkiezingen, allemaal nog terug te lezen.

Blijf vandaag niet thuiszitten. Ga naar dat stembureau, kies!

Themaweek 53: Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Koploperteam

Tags

, , , ,

Natuurlijk moet er iemand op 1 staan, zo zijn de regels. Maar GroenLinks bedacht voor deze verkiezing een mooie nieuwe term: Het koploperteam. GroenLinks heeft drie kandidaten waar we het volste vertrouwen in hebben, die alle drie in de gemeenteraad zouden moeten komen.

Ook al haalden we vier jaar geleden net geen zetel, de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar gaven al aan dat er genoeg potentiële stemmer in de Hof wonen. Op basis van die uitslag, is twee zetels geen raar streven. Wanneer je dan ook nog eens bedenkt dat diverse partijen die landelijk wel meededen, lokaal niet op het stembiljet staan, dan mag je denken aan drie zetels voor GroenLinks.

Dus kunnen de lijsttrekker William Sanchez, ervaren rot Bert Eggink en de hoogste vrouw Mignon Sanchez-Gerritsjans alle drie rekening houden met een plek in de nieuwe gemeenteraad van de Hof van Twente na morgen.

Op naar drie zetels!

Themaweek 53: Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Goor voor Goorenaren

Tags

, , , ,

Onlangs begon de stadsraad Goor (een zelfbenoemde niet-democratische beweging) een campagne om meer Goorse kandidaten in de gemeenteraad te krijgen. De oproep was nieuws.

Procentueel gezien is Goor ondervertegenwoordigd. Klopt. Is dat erg? Volgens de stadsraad wel. Goor voelt zich achtergesteld bij andere kernen in de gemeente. Wat niet hardop gezegd wordt, maar wat wordt bedoeld: Het CDA zorgt beter voor zijn eigen achterban (Ambt Delden) dan voor de grootste kern (Goor).

Is de oplossing meer Goorenaren? Volgens mij niet. In een democratie gaat het om de ideeën, de plannen, de daden. Niet om de woonplaats van de kandidaat. Als je wil dat Goor de enige plek is die van belang is, richt een eigen partij op en stel je verkiesbaar. Maar corrigeer niet de ene fout met de andere. Het tegengaan van clientelisme is een goed streven. We wonen niet in Limburg of in Italië. Maar deze campagne is precies doen wat je de ander verwijt. Nutteloos dus.

Een extra Goorse CDA’er lost het probleem niet op. Een extra Goorse GroenLinkser betekent niet automatisch dat Goor meer aandacht/geld/voorzieningen krijgt. Kies voor iemand omdat zijn of haar ideeën kloppen. Omdat jij denkt dat hij/zij een aanwinst zal zijn voor de gemeenteraad. Omdat het over vier jaar beter gaat dan nu met die specifieke persoon. Niet om de plek waar zijn/haar huis staat.

Themaweek 53: Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Denkend aan de toekomst

Tags

, , ,

Op de site van GroenLinks Hof van Twente is het hele verkiezingsprogramma te vinden. Een paar citaten:

Uit het voorwoord: “Daarom kiest GroenLinks voor een gemeente waar iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Waar we armoede en schuldproblemen aanpakken. Voor een gemeente met betaalbare en goed geïsoleerde huizen, schone lucht, en leefbare wijken. En voor een gemeente waar we niet tegen elkaar schreeuwen, maar met elkaar praten.”

Eerlijk delen: “In onze welvarende samenleving mag ‘echte‘ armoede, leven beneden het bestaansminimum, niet voorkomen. Dat is niet alleen een kwestie van een minimuminkomen. Ook de uitgavenkant kan, door een stapeling van kosten, bijdragen aan een onhoudbare en onaanvaardbare leefsituatie. Sociaal isolement is één van de gevolgen, met name kinderen worden hiervan de dupe. Een ‘zorgzame’ samenleving laat dat niet gebeuren.”

Duurzaam voor elkaar zorgen: “Onze inwoners blijven langer gezond en winnen aan kwaliteit van leven door het bevorderen van gezondheid (preventie), door het creëren van een goede toegankelijkheid (laagdrempelig, vroegtijdige signalering) en door een samenhangende aanpak (in de eigen omgeving, door zo nodig professionals).”

Verduurzaming en een schone economie: “Duurzaamheid raakt ons allemaal. We kunnen niet doorgaan met het uitputten van onze aarde, uitbuiten van ontwikkelingslanden door geen eerlijke prijs te betalen, onze aarde te zwaar te belasten met verontreiniging van grond, water en lucht. We onderschrijven het ingezette beleid van de gemeente: klimaatneutraal, nul- emissie CO2, gesloten kringlopen, kortom circulaire economie en verduurzaming in brede zin. We voegen daar het doel ‘fairtrade gemeente’ aan toe. Deze inspanningen zijn we verplicht aan onze mede wereldbewoners en aan onze kindskinderen. We vinden het niet meer dan ‘normaal’ om geen misbruik te maken van anderen, om het aards bezit niet meer dan evenredig op te souperen, om ons ‘huis’ niet te bezoedelen en om de gevolgen van ons handelen niet ten laste te laten komen van degenen die deze wereld na ons zullen bewonen. Verduurzaming is dan ook noodzaak vanuit vier gezichtspunten: economisch, sociaal, klimaat en ethisch.”

De inwoner centraal: “De overheid dient een beter luisterend vermogen aan de dag te leggen en niet als obstakel de burger te ontmoedigen bij initiatieven door bij voorbeeld zelf met voorstellen te komen. GroenLinks is een warm voorstander van dit soort burgerinitiatieven en zet zich in om belemmeringen, zoals overbodige regels, onnodige ambtelijke bemoeienis, complexe verordeningen op te heffen.”

Themaweek 53: Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Sleepwetreferendum

Tags

, , , , ,

Omdat we op de 21e toch naar de stembus gaan, krijgen we meteen ook nog een referendum voor de kiezen. Ik heb hier al eerder over geblogd, ik ben namelijk tegen referenda.

Dit referendum gaat over de zogenaamde sleepwet. Meer dan 400.000 handtekeningen om dit referendum te houden. Overigens is in de tussentijd door de Tweede Kamer besloten dat het referendum wordt afgeschaft. Vreemd genoeg door een D66 minister, de partij die al 52 jaar voor meer directe democratie strijdt en nu een van haar eigen kroonjuwelen weggooit.

Voor mij een dilemma. Ik ben namelijk zowel tegen de sleepwet als tegen een referendum. Moet ik dan tegen stemmen of niet stemmen?

Hoe dan ook, voor stemadvies volg ik Amnesty International, die meer dan duidelijk uitlegt waarom deze wet een gedrocht is.

Themaweek 53: Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op de lijst

Tags

, , , ,

Natuurlijk sta ik, net als vier jaar geleden, weer op de lijst van GroenLinks. Ik heb op dit blog in het verleden al geregeld geschreven over deze partij. Niet altijd positief, maar zonder twijfel altijd uit betrokkenheid. Het is mijn partij. In mijn beleving de enige partij die doorheeft dat we de aarde lenen van onze (klein)kinderen, beter achter moeten laten dan dat we hebben gekregen, maar tegelijkertijd oog heeft voor de zwakkeren in de samenleving, waar solidariteit geen vies woord is en als eerste doorhad dat eeuwige groei onmogelijk is.

GroenLinks is een partij die keuzes durft te maken, een partij die de wereld beter wil maken. Progressief. Welzijn is belangrijker dan welvaart. Solidariteit houdt niet op bij de gemeentegrens of bij de landsgrens. Een partij met vele goede politici. Mijn partij dus.

Themaweek 53: Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Linkse samenwerking

Tags

, , ,

Een jaar of twee geleden waren er de eerste oriënterende gesprekken. Afgelopen jaar zaten we geregeld bij elkaar. En al snel bleek dat er lokaal erg weinig verschillen zitten tussen de drie linkse partijen. We kozen een aantal thema’s, daar kwam er nog een bij en we formeerden standpunten. Dit bleek goed te werken, voordat we het wisten waren we het eens, hoefden we het alleen nog maar duidelijk te verwoorden.

Uiteindelijk beschreven we zeven thema’s: burgerparticipatie, zorg, (kinder)armoede, agrarisch ondernemen, verduurzaming van de Hof, vluchtelingenbeleid en kunst en cultuur. De thema’s die belangrijk zijn in de Hof van Twente. De thema’s waarover het zou moeten gaan de komende jaren. Gezamenlijk werden ze een manifest, een politiek pamflet, een basis voor de verkiezingsprogramma’s van de drie partijen.

Op een warme zomeravond werd het programma gepresenteerd in het gemeentehuis, cabaretier André Manuel praatte het geheel aan elkaar. GPS was een feit.

Ik sta nog steeds achter dit manifest, waar ik zelf een kleine bijdrage aan heb mogen leveren namens GroenLinks. De verkiezingen komen er aan. Door allerlei redenen doen de drie progressieve partijen apart mee aan deze gemeenteraadsverkiezingen, maar het manifest staat. Duidelijke goede en sociale standpunten die door alle drie de linkse partijen worden onderschreven. Op naar een sociale, duurzame Hof van Twente!

 

Themaweek 53: Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Vier jaar geleden

Tags

, , ,

Om het geheugen even op te frissen: Vier jaar geleden was ik zwaar teleurgesteld in de uitslag van de vorige verkiezingen: Blogje

Voor het eerst stond ik op de lijst, weliswaar onverkiesbaar, maar vol overtuiging dat we een goed programma hadden en een nog betere lijsttrekker. De voorbereiding was kort, achteraf misschien wel te kort. We kwamen ruim 100 stemmen te kort, ondanks dat ik er persoonlijk 74 had, veel meer dan ik had verwacht.

Ik schrok van de vele stemmen op politici die de jaren er voor zwak voor de dag kwamen. Ik schrok van de invloed van de landelijke partijen op de lokale uitslag. Kortom, ik was teleurgesteld.

Themaweek 53: Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Stemwijzers

Tags

, , , ,

Sinds een dik decennium hoort het er bij. Sinds de vorige verkiezingen zijn ze ook op lokaal niveau beschikbaar. Stemwijzers.

Het is een oplossing voor twijfelaars. Een snelle keuze voor degenen (velen) die geen zin of tijd hebben om alle programma’s door te lezen. Een indicatie voor de peilers. Maar geen bindend stemadvies. Op basis van een aantal stellingen wordt gekeken welke partij het dichtst bij de invuller staat. Dit is niet meer dan een idee, daar kun je zelf mee doen wat je wil.

Ook beschikbaar in mijn gemeente: Hof van Twente

Succes met het maken van je keuze!

Themaweek 53: Gemeenteraadsverkiezingen 2018

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Tags

, , ,

Democratie is niet vanzelfsprekend, ook al lijkt dat soms wel zo. In vele landen is er geen of een gemankeerde democratie. In Nederland zijn er ook vele partijen waar ik het mee oneens ben, die ondemocratische ideeën hebben. Maar dat is het mooie van Nederland, je mag die ideeën hebben.

Over een dikke week mag er weer gestemd worden. De gemeenteraad is aan verversing toe, u mag zelf bepalen wie er de komende vier jaar namens u meepraat op lokaal niveau. Het niveau waarop beslissingen vallen die uw leven rechtstreeks beïnvloeden.

De kiesraad heeft een goede informatieve website. De komende week ook op dit blog, de voorlopig laatste themaweek.

 

Themaweek 53: Gemeenteraadsverkiezingen 2018