Tags

, , , ,

Citaten uit kranten en tijdschriften die ik de afgelopen jaren de moeite vond.

139:

De afgelopen jaren is ons strafrecht steeds strenger geworden: de voorwaardelijke straf is bij zware misdrijven afgeschaft en tal van straffen – bijvoorbeeld die op wapenbezit, het aanzetten tot haat en het hinderen van hulpverleners – zijn fors verhoogd. Toch moet de aanpak van criminaliteit fundamenteel anders: humaner en minder gericht op vergelding. Dat is geen populaire boodschap. Liever luisteren we naar politici die beloven geen genade te hebben met het afschuwelijke geboefte. Liever vallen we over elkaar heen om bikkelharde straffen te eisen als we horen over de laatste schokkende wandaad, die breed wordt uitgemeten in de media.

Jurriën Hamer, NRC, augustus 2022

140:

Als de boef het leed dat hij veroorzaakt werkelijk zelf zou creëren, dan zou ik de respons van vergelding kunnen begrijpen. Maar criminelen zijn net zozeer het product van hun omstandigheden als ieder ander mens. Ze geven in veel gevallen pijn en ellende door die ze eerst zelf hebben ontvangen. Dus verdienen ze het om te lijden? Als we kijken naar de beschikbare wetenschap, moeten we hier op zijn minst sterk aan twijfelen.

 Jurriën Hamer, NRC, augustus 2022

141:

Dus laten we die cirkel doorbreken. Laten we onze humaniteit verbinden met ons gezonde verstand, en welbewust besluiten tot een beter doordacht, ruimer gefinancierd strafrecht, dat mild is waar het kan en streng is waar het moet. Dr. Martin Luther King zei ooit dat duisternis nooit kan worden uitgedreven door duisternis, maar slechts door licht. En dat je haat niet kunt wegnemen met meer haat, maar slechts met liefde. Zijn woorden klinken in ons tijdsgewricht absurd, naïef en van iedere realiteitszin gespeend. Maar als je kijkt naar de feiten van ons strafrecht, had hij gewoon gelijk.

Jurriën Hamer, NRC, augustus 2022