Tags

, , , ,

Citaten uit kranten en tijdschriften die ik de afgelopen jaren de moeite vond.

121:

Sterker nog, ik denk dat we straks behoefte hebben aan wat basale regels voor hoeveel ruimte een organisatie mag innemen, Er zou een verbod moeten komen op het langdurig leeg of halfleeg laten staan van kantoren, en misschien zelfs een maximum aan de hoeveelheid kubieke meters die een organisatie per werknemer mag innemen. Er is in dit land dringend behoefte aan wat ruimtelijke rechtvaardigheid.

Rosanne Hertzberger, NRC, november 2020

122:

Het voorstellen van de VVD, om de politiek in de lidstaten uitspraken van het Hof te laten overrulen zal met gejuich worden ontvangen in Hongarije en Turkije. Ondermijning van de rechtsstaat is geen revolutie maar een geleidelijke evolutie van vele kleine stappen. De voorstellen van de VVD pretenderen de democratie te versterken, maar ze ondermijnen juist de legitimiteit van de democratie. Ironisch genoeg lijken de liberalen zichzelf plotseling terug te vinden in het kamp van potentaten, voor wie de democratische rechtsstaat vooral een hindernis is voor een zo min mogelijk gecontroleerde meerderheidsregering.

Christina Eckes, Hoogleraar Europees Recht, NRC, november 2020

123:

Vorige week gaf ik een lezing op een statige middelbare school in Brugge, waar de leraar Nederlands zijn leerlingen zelfstandig probeerde te leren denken en ze voedde met ernstige, gewichtige kennis. Tijdens mijn lezing zat er niemand op zijn telefoon te klooien, na afloop stelden de leerlingen slimme vragen. Een goede school, realiseerde ik me eens te meer, is de enige duurzame remedie tegen die kwalen van deze tijd, die manipulatie en desinformatie heten, slechts bedoeld om volgzame consumenten van producten en ideeën te kweken.

Tommy Wieringa, NRC, 27 oktober 2018