Tags

, , , ,

Citaten uit kranten en tijdschriften die ik de afgelopen jaren de moeite vond.

094:

…waarom ik van mening ben dat migratie zo min mogelijk moet worden belemmerd. Als de context ons determineert, dan is verbetering van het eigen leven dikwijls alleen mogelijk in een andere context. Migratie is eigenlijk slechts een poging de per definitie onrechtvaardige uitkomsten van een existentiële loterij te herstellen.

Arnon Grunberg, Wordt vervolgd, december 2014

095:

Terwijl de genocide gaande was, werden de feiten buiten Turkije alom erkend. Dat gebeurde ook door de nieuwe regering in Turkije. De peetvader van de moderne Turkse staat, Kemal Atatürk, zei in 1926 in een interview dat ‘de jonge Turken zich moeten verantwoorden voor de levens van miljoenen van onze christelijke onderdanen die meedogenloos en massaal werden verdreven en vermoord’. Pas daarna trad geleidelijk de officiële Turkse ontkenning in – om het nationalisme van de nieuwe republiek te verstevigen.

Wordt Vervolgd, april 2015

096:

Maar laten we alsjeblief voor ogen blijven houden dat wij het op alle fronten beter hebben dan ooit tevoren. We leven langer. We leven gezonder. Het milieu is schoner geworden, in elk geval in Europa. We gaan beter met onze kinderen om. De kans dat een soldaat sneuvelt tijdens een missie is minimaal geworden. Er is slachtofferhulp, zelfs als je fiets wordt gejat. Eerlijk waar, ik kan geen onderwerp bedenken of we staan er beter voor dan voorheen.

Ralf Bodelier, Tubantia januari 2016