Tags

, , ,

Citaten uit kranten en tijdschriften die ik de afgelopen jaren de moeite vond.

073:

Volgens rapporten van de Verenigde Naties raakt de Arabische wereld door een viertal cruciale punten achterop, terwijl de rest van de wereld economisch groeit: een overmatige rol van de religie in het dagelijkse leven en de politiek, een gebrek aan democratie, onderwijs dat slechts gericht is op reproductie en niet op zelfstandig denken, en tot slot een ondergeschikte rol van de vrouw.

Willem Melching, Maarten, maart 2012

074:

Maar de ironische positie van afstandelijkheid moet je soms eerst innemen om dan iets te kunnen onthullen wat plat zou zijn geweest als je het direct had gezegd – de subtekst van de ironie kan soms meer van de waarheid blootleggen dan de komieken op de televisie.

Theodor Holman, Vrij Nederland, 16 maart 2013

075:

Maar we moeten ook bedenken waarom we werken. Welke visie op het menselijk welzijn is met onze arbeid gediend? In welk opzicht is dit werk waardevol? Werk kan een manier zijn om onszelf discipline op te leggen. Het kan ook een ethisch project zijn: een Kantiaanse plicht. Het kan ons gezelschap opleveren, of gewoon geld voor verkochte vrije tijd.

Damon Young, filosoof, NRC 29 maart 2014