Tags

,

Citaten uit kranten en tijdschriften die ik de afgelopen jaren de moeite vond.

070:

Deze loodzware overheid is vooral bezig met wat je complexiteitsinflatie zou kunnen noemen. Veel voor de hand liggende oplossingen worden in deze leemlaag omgevormd tot een ingewikkeld probleem waar al vergaderend steeds meer haken en ogen aan worden toegevoegd. Zo is onze verzorgingsstaat gedeformeerd tot een risicomijdende verantwoordingsbureaucratie.

Jos van der Lans, Cultuurpsycholoog, Groen Links Magazine, december 2011

071:

Fund raisers zijn (diner)bijeenkomsten waar de deelnemers flink voor betalen. In ruil daarvoor draaft de kandidaat op om iedereen de hand te schudden. Iedereen die een groot bedrag doneert, verwacht daar in de toekomst een favour voor terug. Gulle gevers kunnen bijvoorbeeld ambassadeur worden in onbetekenende landen als Nederland.

Erwin Buter, Maarten, maart 2012

072:

Detentiecentra worden gerund als commerciële bedrijven. Per gedetineerde vreemdeling is ongeveer 85 euro per dag beschikbaar, hoor ik uit verschillende bronnen. Ook medische zorg moet van dat geld betaald worden, dat wordt dus zo minimaal mogelijk gegeven. Het is een zware beschuldiging, maar zo werkt het bij commercieel opererende instellingen. Het erge is: onafhankelijke controle is er bijna niet. Wat er precies gebeurt in detentiecentra, daar hebben wij amper weet van.

Elcke Bonse, arts, Wordt Vervolgd oktober 2013