Tags

, , ,

Citaten uit kranten en tijdschriften die ik de afgelopen jaren de moeite vond.

058:

Alle scholen krijgen jaarlijks een grote zak geld van de overheid waarover ze vrijelijk mogen beschikken. Deze financiële autonomie heeft enerzijds geleid tot een explosie van salarissen aan de top en anderzijds tot bezuinigingen op lesgeven. Een voorbeeld: in 2008 kreeg een hogeschool op jaarbasis ongeveer 6600 euro per student. Hiervan werd minder dan 2000 euro besteed aan lesgeven. De rest ging op aan wat in jargon de ‘overhead’ heet: gebouwen, faciliteiten en salarissen van managers en bestuurders. Lesgeven is de sluitpost op de begroting.

Marcel de Jong, NRC Handelsblad, 2 oktober 2012

059:

Het communisme moet worden bestreden want het roept op tot revolutie en chaos, creëert oorlogen en spanningen, zaait haat en verspreid het atheïsme: het is de vader van het kolonialisme en de wapenbroeder van het zionisme.

Marokkaans geschiedenisboek

060:

Het moderne, seculiere onderwijs heeft tot doel mensen op te leiden die in staat zijn op een volwassen, onafhankelijke manier te leven, met vragen in plaats van antwoorden. De gedachte dat studie antwoorden zou kunnen geven op lastige levensvragen is bijna aanstootgevend. Het christendom heeft een heel andere opvatting over het doel van onderwijs, doordat het volslagen anders tegen de menselijke natuur aankijkt. Het heeft niets op met theorieën die stilstaan bij onze onafhankelijkheid of volwassenheid. In plaats daarvan is het van mening dat we in wezen wanhopige, zwakke, kwetsbare, zondige schepselen zijn, met heel wat meer kennis dan wijsheid, altijd geneigd tot angsten, gekweld door onze relaties met anderen, benauwd voor de dood, maar bovenal met een behoefte aan God.

Filosofie Magazine, April 2012