Tags

,

Citaten uit kranten en tijdschriften die ik de afgelopen jaren de moeite vond.

052:

Ook de gebieden waar de Turkse en Marokkaanse immigranten vandaan kwamen behoorden tot de meest achterlijke (zou Wilders zeggen) streken van hun herkomstlanden. In Nederland werd hun cultureel isolement bestendigd, evenals hun onderworpenheid aan strenge religieuze voorschriften. Evenals de Nederlandse katholieken van de vorige eeuw verkeerden zij in een kwantitatieve en maatschappelijke minderheidspositie.

Herman Vuijsje, NRC 5 maart 2011

053:

Voorstanders van marteling verschuilen zich achter het argument dat een open debat over specifieke Amerikaanse verhoortechnieken de vijand in de kaart zal spelen. Toch hebben veroordeelde al-Qaeda-leden en onschuldige gevangen die worden vrijgelaten naar hun thuisland de wereld al gedebrieft door honderden interviews, films en documentaires over de methodes waaraan zij precies werden onderworpen en hoe ze die doorstonden. Onze eigen misstappen hebben een kader gecreëerd van hoogst ervaren docenten voor de virtuele SERE-school van terroristen van al-Qaeda zelf.

Malcolm Nance/Christopher Hitchens, Vanity Fair, juli 2010

054:

Wie zichzelf wil leren kennen moet op reis, zei mijn overgrootvader. De kinderen van het dorp verzamelden zich om hem heen. Wat zag hij dan wilden ze weten. Wijsheid, tolerantie en kennis antwoordde hij.

Yasmine Allas, One world, juni 2012