Tags

,

Citaten uit kranten en tijdschriften die ik de afgelopen jaren de moeite vond.

040:

Iedereen zal instemmen met meer handelingsvrijheid voor competent management in een zelfbewuste sector. Management dat vooral klaagt over geldgebrek – ook nog in strijd met de feiten – kan beter kort aan de lijn worden gehouden.

Frank Kalshoven, Volkskrant, 19 februari 2011

041:

De conclusie van politici is niet: dan moeten we dus pal staan voor onze verschillen van opvatting, maar: laten we de verschillen depolitiseren. Zo vervangen ze politiek, waar het volk naar verlangt, door probleemmanagement. Het begrotingstekort mag 3 procent zijn, hoe krijgen we het naar 3 procent? Zonder de politieke vraag te stellen waarom het 3 procent moet zijn. Dat is Realpopulisme, en het is alomtegenwoordig in de politiek.

Willem Schinkel, Socioloog, NRC Weekend, 28 april 2012

042:

‘Per definitie’ betekent per definitie niet hetzelfde als ‘bijna altijd’, al wordt het daar bijna altijd voor gebruikt.

Andre Offringa, Rijksuniversiteit Groningen