Tags

,

Citaten uit kranten en tijdschriften die ik de afgelopen jaren de moeite vond.

022:

Van een Duitse burger van Turkse komaf, die veroordeeld is voor eerwraak, wordt van PVV-zijde vastgesteld dat “iemand die eerwraak pleegt geen echte Duitser is, omdat het plegen van eerwraak strijdig is met onze westerse waarden”. Gelukkig is het plegen van moorden een hecht verankerd recht in de Nederlandse Grondwet.

Stephan Sanders, NRC, 12 februari 2011

023:

Links heeft zich ook ‘de multiculturele samenleving’ in de schoenen laten schuiven. En dat terwijl alle grote groepen allochtonen (Antilianen, Surinamers, Turken, Marokkanen, Molukkers) in Nederland zijn omdat ze ooit door het bedrijfsleven zijn geronseld (of ontvoerd) als goedkope arbeidskrachten – hetzij hier, hetzij in de koloniën. Immigratie is het gevolg van rechtse hobby’s, niet van linkse.

Bart de Koning, Vara-gids, 19 februari 2011

024:

De Joden beschouwen zich als het uitverkoren volk dat het recht heeft anderen te onderdrukken. Dit geloof staat de jood toe alle mogelijke onrecht en ondeugd te begaan, zoals fornicatie, woekerrente en moord, op voorwaarde dat dit alles gericht is tegen niet-joden. Hetzelfde geloof geeft de jood toestemming andere volken te overmeesteren. Maar God heeft in de koran deze laagheid, die deel uitmaakt van de joodse natuur, geopenbaard.

Marokkaans geschiedenisboek

Advertenties