Tags

, , ,

Goal, Oktober 2005

Toen ik net bij de senioren kwam, had GFC twee selecties. De eerste bestond uit de eerste twee elftallen, de tweede selectie bestond dus uit de elftallen drie en vier. Tijdens mijn studie trainde ik altijd mee op vrijdagavond met die tweede selectie. Toen meerdere spelers van het toenmalige vierde stopten of lager gingen voetballen werd de tweede selectie opgeheven. De betaalde trainer kon het tweede gaan trainen, zodat het eerste elftal een eigen trainer had.

Vorig seizoen werd een nieuwe poging gedaan om de tweede selectie nieuw leven in te blazen. Het derde elftal moest weer een prestatie-elftal worden, de aansluiting met het tweede moest minder groot worden. Veel jonge jongens kwamen samen in een team, dat het vierde werd. Zonder A1 werd de tweede selectie weer belangrijk.

Aan het begin van dit seizoen werden het derde en het vierde omgewisseld. De ‘oudere’ spelers van het oude derde wilden een stapje terugdoen, maar de jongere spelers van het oude vierde waren (nog) niet toe aan een klasse hoger. Nu spelen beide teams dus zesde klasse. Net als het vijfde, een team met meerdere vijftigers, waar trainen een keuze is. Op dit moment kon het vijfde echter nog wel eens het sterkste GFC team in die zesde klasse zijn.

Ik ben bang dat we het experiment tweede selectie mislukt kunnen noemen. De bedoelingen waren goed, maar de gewenste resultaten blijven uit. Resultaten die overigens verder gaan dan 3 punten op zondagochtend. De trainingsopkomst van de tweede selectie gaat achteruit, de afstand met het tweede elftal is alleen maar groter geworden. De gewenste doorstroming blijft uit.

Misschien moeten we toch eens elders gaan kijken. Onlangs wisselde ik hierover van gedachten met Martin Olydam (tussen zijn 5 doelpunten door). Bij Hector traint het tweede en het derde samen. De trainingsopkomst is goed. Dit in tegenstelling tot de trainingen van zowel het tweede elftal als detweede selectie. Ook bij Frisia, waar ik in Leeuwarden meetrainde was deze combinatie een geslaagde.

Zeker met de ondergeschikte rol van het tweede t.o.v. het eerste, is het misschien geen slecht idee om na te denken over een andere tweede selectie. En als we dan toch nog een keer naar Hector kijken: waarom lukt het die club wel om oud-eerste elftalspelers te strikken voor het tweede en spelen die bij ons her en der in de lagere elftallen? Er zijn toch ook bij ons meerdere spelers die het niveau eenvoudig aan zouden kunnen, maar om welke reden dan ook veel lager spelen?

Tenslotte valt het op dat het al sinds vorig seizoen onmogelijk blijkt leiders te vinden voor de tweede selectie. Misschien is het wel een indicatie. Als je geen leider kunt vinden voor een team, dan is het niet levensvatbaar? Het derde staat onder leiding van Anton Vos, het vierde heeft zelfs geen enkele leider meer over. Waarom lukt het wel om leiders te vinden voor het vijfde en lager, maar wil niemand op zondagochtend opstaan om een opstelling te produceren voor het derde en vierde?

De tweede selectie zal dit seizoen dus wel een zorgenkindje blijven binnen GFC, iets waaraan de meeste spelers niets kunnen doen. Hopelijk is er volgend seizoen een betere oplossing. In de tussentijd mogen we hopen op betere resultaten voor tweede, derde en vierde.

p.s. Het voetbalseizoen is begonnen, in ieder geval op zondag hoort er dus een voetbalgerelateerd blogje te staan.