Tags

, , , ,

Al jaren geleden hoorde ik prachtige argumenten tegen artikel 23. Een ruit op de Openbare lagere school sneuvelde. De ruit mocht gerepareerd worden. Daarna werd het bedrag dat de reparatie kostte ook naar het Christelijk en Katholiek onderwijs overgemaakt. Iedereen moest gelijk behandeld worden tenslotte. Er was weliswaar geen kapotte ruit te bekennen, maar als het Openbaar onderwijs het krijgt, dan krijgen de andere scholen het ook.

Ik was nog maar een kind en begreep toch dat artikel 23 absurd was. Ik zat op een Openbare school, de laatste twee jaar kwam er een dominee ons godsdienstles geven. Dus het argument dat het ‘goed is voor het kind er iets van mee te krijgen’ werd mijns inziens daarmee van tafel geveegd. Op mijn 11e was dat logisch voor mij. Vreemd dat sommige politici dat niet kunnen bevatten.

Het probleem vind ik overigens niet dat bijzonder onderwijs bestaat. Er is vrijheid van godsdienst in Nederland, dus mag iedereen die daar voldoende leerlingen voor weet te vinden zijn eigen school starten. Of dat nou een Christelijke, een Islamatische of een Katholieke school is. Of ze nou bij de Jehova’s horen of bij de Scientology, of ze nou in god of de duivel geloven.

Als ik er maar niet aan mee hoef te betalen. Ik betaal via de belasting met alle plezier mee aan elke vorm van openbaar onderwijs, maar niemand kan mij er van overtuigen dat het goed is dat er belastinggeld naar hij bijzonder onderwijs gaat. Bijzonder onderwijs heeft alleen recht van spreken als het zichzelf kan bedruipen. Als je principes hebt, moet je er ook maar voor betalen. Want ook op een Islamschool is 2 + 2 nog altijd 4. Ook op een Katholieke school moet je leren lezen en schrijven. Daar heb je geen godsdienst voor nodig.

Terwijl het Openbare onderwijs voor iedereen open staat, is het bijzondere onderwijs nog altijd vaag in de toelatingseisen (al beweren ze zelf anders). Sterker nog, ze mogen een docent ontslaan omdat hij toevallig van mannen houdt. Of eigenlijk: van één man. Tot zo ver de naastenliefde van de Christenen. Uw kind zou toch eens besmet raken met de ziekte die homoseksualiteit blijkbaar nog steeds is in de ogen van het Christendom.

Het Vaticaan betaalt zich blauw aan schadevergoedingen voor alle priesters die kleine kinderen hebben misbruikt, maar om dat systeem in stand te houden gaat mijn belastinggeld naar een Katholieke school. En dan nog is er in de politiek geen partij die het lef heeft dit wetsartikel te schrappen. Volgens mij hebben de CDA, de CU en de SGP geen meerderheid. Waarom is er nog steeds geen verbond van progressieve en liberale partijen die samen deze misstand wil aanpakken? Ik snap het niet.