Tags

, , ,

Ineens staat er een prachtige link op de voorpagina van WikiPedia. Neutraal Moresnet heeft meer dan 100 jaar bestaan. Een neutraal land, grenzend aan de Vaalserberg, destijds dus een vierlandenpunt, tegenwoordig het drielandenpunt.

344 hectare, niet echt een groot land (ongeveer twee keer Monaco), ook niet echt dichtbevolkt: 2572 in 1858. Het land heeft ook een eigen website: Moresnet.nl waarop het volkslied, geschiedenis, foto’s en veel meer informatie te vinden is.

In de eerste wereldoorlog kwam er een eind aan het neutrale landje. De Pruisen vielen er binnen en de onafhankelijkheid was afgelopen. Na de oorlog werd in het verdrag van Versailles bepaald dat Moresnet vanaf dat moment bij België zou gaan horen.

De zinkmijn, belangrijkste bron van inkomsten in de negentiende eeuw was al in 1885 gesloten. De mijn was uitgeput.

De taal Esperanto werd in het mini-staatje erg veel gesproken. Voor vele Esperantisten was het een ideealbeeld dat er ooit een land zou zijn dat Esperanto als officiele voertaal zou hebben. De gesprekken werden al gevoerd, maar de eerste Wereldoorlog gooide roet in het eten.