Tags

, , , , , ,

Johan 4

De tweede kamer heeft beslist dat de gemeentelijke herindeling in Twente doorgaat. Voor- en tegenstanders hebben maanden actiegevoerd, alleen de eerste kamer kan het besluit nog terugdraaien, iets wat niet al te vaak voorkomt.

Het is onvermijdelijk dat niet alleen de gemeentes fuseren. De banken deden dit al eerder. Reggestad radio beperkt zich al lang niet meer tot Goor alleen en de VVV’s in de verschillende plaatsen voeren ook al besprekingen. Ook mogen de inwoners van Diepenheim, Markelo en Hengevelde gebruik van Goorse voorzieningen zoals het station en het theater. Natuurlijk gaat het gerucht ook weer de ronde dat de voetbalverenigingen moeten samengaan.

Photobucket - Video and Image Hosting

In de jaren ’60 werd in Goor voor het laatst een poging gedaan om tot één Goorse voetbalclub te komen. Het voorstel werd van de tafelgeveegd door de leden van de betrokken verenigingen. De naam Goorsche Fusie Club bleek bij een aantal clubs ook niet echt populair.

Nu zitten we aan het eind van het millennium en zal het nog wel even duren voordat de gemeente Hof van Twente bestaat. Toch blijken er al verschillende gesprekken gevoerd te worden voor een voetbalvereniging die deze nieuwe gemeente moet gaan vertegenwoordigen. Een kapitaalkrachtige sponsor (zoals wel vaker met een gerucht wordt er niet bij verteld wie dat dan wel moge zijn) schijnt een toekomst te zien in de nieuw te vormen topklasse. Deze klasse zal de buffer vormen tussen de hoofdklasse en de eerste divisie. Een gemeente met ruim 35.000 inwoners zou hier zeker aan mee moeten kunnen doen.

Waarschijnlijk gaat het dan niet om een fusie van verenigingen, waarbij de verenigingen worden opgeheven, maar om een samenwerkingsverband tussen de 10 voetbalverenigingen uit de 5 voormalige gemeenten.

De bedoeling is een stichting op te richten zoals onlangs ook al in Almere gedaan is, genaamd ‘Topvoetbal Hof van Twente’. Achter de schermen is men dus al bezig om een elftal te formeren dat bij aanvang van de topklasse (waarschijnlijk het seizoen 2002-2003) meteen mee kan doen. Naast de beste spelers van de betreffende clubs (Schippers, Ruumpol, Olijdam, Jiminez, Stoelhorst, Lammertink, Horselenberg) zullen een aantal spelers worden aangetrokken van buitenaf. Al is buitenaf hier misschien niet het juiste woord.(ex-)Profs en topamateurs uit de betrokken gemeenten zijn al of zullen worden benaderd. Namen die vallen zijn die van Andre Karnebeek (ex-Twente Goor) en Peter Visser (ex-G.F.C.). Maar ook spelers als Knapen, Mulderij en Elferink schijnen in aanmerking te komen voor een contract.

Een aantal problemen moet nog worden opgelost, maar het lijkt erop dat het complex van G.F.C. een goede kans maakt om de nieuwe club te mogen ontvangen. De bouw van de tribune geeft de toch al mooie accommodatie een voorsprong op alle andere opties. De kleuren van de club zijn ook nog een punt van discussie. De logische suggestie dat liefst 2 clubs in rood-zwartgestreepte shirts spelen en nog eens 2 clubs in rood of zwart, betekent niet automatisch dat de Hofclub een tegenhanger van AC Milaan gaat worden. Het grootste probleem blijft de naam. Misschien dat Gemeenschappelijke Fusie Club een ideetje is?

De besprekingen zitten nog in een beginstadium, maar zodra zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, blijft u natuurlijk op de hoogte via de lokale en regionale pers.