Tags

, , , ,

 Bart Chabot – Broodje springlevend (05-005) 

Het vierde en laatste deel van de serie biografieën die Bart Chabot schreef over zijn vriend Herman Brood. En weer met een vaart geschreven, onmogelijk om neer te leggen. Het opwindende leven van Herman Brood blijft prachtig om te lezen, al gaat de snelheid van het leven er wel uit, de laatste anderhalf jaar voor zijn gekozen dood waren voor Herman niet eenvoudig, maar ook voor zijn familie, vrienden en omgeving verre van simpel.

Het hele proces van afkicken, de verdwijningen, de sensatiezoekende media, de aftakeling. Open en eerlijk beschreven, met liefde, met mededogen, maar ook zonder wroeging, zonder eenzijdige belichting. Het onvermijdelijke zat er aan te komen, iedereen om hem heen wist dat de volgende kerst voor Herman heel ver weg was. Toch kwam de dood onverwacht. Achteraf wist menigeen aanwijzingen te herkennen. Chabot hielp indirect zelfs met de keuze van het hotel. Vanaf het dak van het Hilton kon je zijn eigen huis namelijk zien.

Brood had zijn dood heel goed overdacht. Het moment, de plek, de sprong zelf, het zat allemaal al in zijn hoofd. De lezer kan dan ook niet anders concluderen, samen met de familie, dat het een bewust gekozen einde aan het lijden is.

De poppenkast rondom zijn dood, de herdenking en de begrafenis, veel staat in het boek. Toch worden sommige dagen – uit piëteit? – korter of zelfs helemaal niet beschreven. Zelfs een publiek figuur als Herman Brood heeft een privé-leven. Al zal het meer te maken met de levens van Xandra en Lola, dan met Herman zelf.

Net als de eerste drie delen is Broodje Springlevend een genot om te lezen. De humor en liefde omlijsten de tragische dood van Neerlands enige Rock ’n Roll ster. Voor het eerst sinds jaren (decennia?) is Chabot vrij om verder te gaan met zijn eigen leven. Een leven zonder Brood. Voor hem zal het erg wennen zijn. Het laatste deel van het boek geeft al enigszins aan hoe moeilijk hij en Herman’s familie het hebben.

Ik durf niet te beweren dat ik een fan was van Brood, maar zijn dood heeft mij ook geraakt. Al was het alleen maar omdat ik als lezer nog graag vele delen in deze serie had willen lezen. Hopelijk komt er nog een deel uit, herinneringen van voor deze cyclus, brouwsels die de definitieve versies niet hebben gehaald, ik herinner me een verhaal in Payola, het maakt niet uit, een boek moet er nog te schrijven zijn. Voor de lezer. Om af te kicken.

Nummer: 05-005
Titel: Broodje springlevend
Auteur: Bart Chabot
Taal: Nederlands
Jaar: 2003
# Pagina’s: 318 (853)
Categorie: Biografie
ISBN: 90-388-1413-5